Technické izolácie

Takmer v každom priemyslovom závode na svete možno v súčasnej dobe nájsť izolačné materiály. Izolácie na priemyslové použitie nazývame technické izolácie. Technické izolácie majú v priemysle tieto základné funkcie:

 • Znižovanie tepelných strát, založené na princípe ekonomicky optimálnej hrúbky izolácie
 • Ochrana osôb, založená na obmedzovaní povrchovej teploty zariadení
 • Ochrana osôb a zariadení v prípade požiaru
 • Znižovanie hladiny hluku
 • Regulácia teploty na ochranu podmienok priemyslových procesov
 • Ochrana proti kondenzácii vnútri potrubí
 • Ochrana proti kondenzácii na potrubí zvonka
Najdôležitejšou úlohou izolačných materiálov pri priemyslovom použití je tepelná ochrana technologických zariadení a znižovanie tepelných strát samých zariadení a rozvodov tepla. Mnohé zariadenia na svojom povrchu majú vysoké teploty. Z tohto dôvodu treba na ich tepelnú ochranu používať materiály zodpovedajúce prevádzkovým podmienkam daného zariadenia.

Naša firma realizuje nasledujúce technické izolácie: strešné a technické izolácie Košice

 • - I. Izolácie potrubí SV, TUV, UK, Primárne potrubie, VZT potrubie Solárne potrubie, chlad - izoláciami Polyfoam, Minerálna vata, Kaučuk.
 • - II. Izolácie kotolní a vymeníkových staníc na kľúč.
 • - III. Izolácie primárných potrubí a UK s oplechovaním potrubia.
 • - IV. Oplechovanie kotlov, filtrov, pecí, VZT potrubia aj so snímateľnými tvarovými kusmi.Výňatok zo zoznamu prác - technické izolácie:

1996 - 2013 Dodávatelia prác a údržby vymeníkových staníc - Izolačné práce SV, TUV, UK, Primár pre TEHO Košice ( cca 400 staníc)
1996 - 2013 Realizácia zaizolovania nových vym. staníc a kotolní pre súkromný sektor a firmy (cca 350 kotolničiek)
2000 - 2013 Izolácie klimatizačných jednotiek a rozvodov chladu vo firmách, novostavbách, nákupných stredískách v Bratislave, Žiline, Prešove a Košiciach.
2004 Izolácia a oplechovanie nového filtra v spalovni Košice pre Area Impianti, Taliansko (cca 4500 m2)
2004 - 2013 Realizácia izolácie s oplechovaním na primárne a UK potrubia aj s tvarovými kusmi pre US Steel Košice, TEKO Košice, firmy v Košiciach, Prešove, Poprade, B. Bystrici, Trenčíne.
2009 - 2010 Kompletná realizácia izolačných prác SV, TUV, UK, Primár, Chlad na klimatizácii s oplechovaním potrubia - Hotel HILTON Košice Kompletná realizácia izolačných prác SV, TUV, UK, Primár, Chlad na klimatizácii s oplechovaním potrubia - Hotel YASMÍN Košice
2006 - 2013 Izolácia a oplechovanie nádrží, zásobníkov, jimiek ( cca 2200 m2)
2011 Rekonštrukcia izolačného systému s oplechovaním na diaľkovom primárnom potrubí - DEZA a.s., Valašské Meziříči, Česko (2280m, cca 5000 m2 oplechovania a 14000 m2 izolácii 3x)
2010 - 2013 Izolácie s oplechovaním komínových telies priamo u výrobcu Steelcon Košice (priem. 350 až 2500, dĺžka od 15m až 45m)
2010 - 2013 Izolácie s oplechovaním na BIO elektrárňach - 6 ks
2012 Izolácia a oplechovanie pecí a zásobníkov pre Carmeuse Slovakia v Slavci a US Steel.
2013 Rekonštrukcia dehetového potrubia V DEZE vo Valašskom Meziříči. Izolácia a oplechovanie Dn 150, Dn 250 (2100 bm, 2100 m2)